TARIFS WIFI


FORFAIT MINUTES  / 60MN.5.00 € / 120 MN.8.00 €  / 180MN.11.00 €..
 

FORFAIT JOURS / 2 JOURS 13 €. / 4 JOURS 19  € / 7 JOURS  23 €. / 14 JOURS 33 € . 

 

FORFAIT MOIS / 1 MOIS 42.00 € / 3 MOIS 85 €. /  6 MOIS 121 €..